POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY

FHU Larysa PAULINA PERZYNA

I Wstęp

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie sposobu przetwarzania danych osobowych powierzonych firmie FHU Larysa Paulina Perzyna (dalej: „Firma”), sposobu i warunków ich pozyskiwania, przechowywania, zabezpieczania, powierzania podmiotom trzecim oraz usuwania. Wskazuje również sposoby zgłoszenia zastrzeżeń, lub prawnie przysługującej skargi.

 

II Informacje o Administratorze Danych Osobowych przetwarzanych przez Firmę

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paulina Perzyna, z siedzibą pod adresem 05-555 Tarczyn, Kotorydz ul. Szczakoska 2a, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 123-108-95-26, zwana dalej „Firma”.

Bezpośredni kontakt z Pauliną Perzyna w sprawie ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych sprawach związanych z Firmą możliwy jest pod adresem e-mail: paulina@mojbiznesrekodzielo.pl

 

III Cele w jakich przedstawiamy dane osobowe i podstawy prawne

 1. W związku z tym, że staramy się, aby jakość naszych usług była jak najwyższa, potrzebujemy przetwarzamy pewne dane naszych Klientów w określonych zakresach i sposobach. Ograniczamy ilość przetwarzanych danych do minimum niezbędnego do realizacji poszczególnych usług. Zawsze i bezwzględnie przetwarzamy powierzane nam dane w sposób zgodny z prawem i z powszechnie przyjętymi zasadami etyki.   

Oto lista usług, które świadczymy, oraz dane i sposoby ich przetwarzania niezbędne w ich realizacji:

Sprzedaż produktów własnych

Na tą usługę składa się przedsprzedażowa i posprzedażowa obsługa Klienta sklepu od momentu złożenia zamówienia, poprzez jego realizację, do momentu wygaśnięcia opieki posprzedażowej, nieodpłatne udzielenie wszelkich niezbędnych informacji związanych z zakupem, oraz obsługa zamówienia złożonego osobiście przez Klienta na stronie sklepu www.mojbiznesrekodzieło.pl oraz jej podstron, na którą składa się:

  • Rejestracja faktu złożenia zamówienia na stronie www.mojbiznesrekodzieło.pl w panelu sklepu,
  • Wysłanie do Zamawiającego wiadomości e-mail w celu potwierdzenia zamówienia,
  • Rejestracja potwierdzenia zamówienia w panelu sklepu,
  • Przyjęcie płatności za pośrednictwem serwisu t-pay,
  • Rejestracja faktu przyjęcia płatności w panelu sklepu,
  • Udostępnienie zakupionego produktu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  • W przypadku zakupu produktu fizycznego – przygotowanie wysyłki i przekazanie jej do realizacji firmie kurierskiej.
  • Wygenerowanie faktury w portalu fakturownia.pl przy użyciu danych klienta przekazanych nam w procesie składania zamówienia,
  • Dostarczenie Państwu faktury na wskazany w procesie zamówienia adres e-mail,
  • Rejestracja faktu zakończenia realizacji zamówienia w panelu sklepu,
  • Kontakt bezpośredni w każdej sprawie bezpośrednio związanej z procesem zamówienia oraz dotyczącym zakupionego towaru lub usługi przed dokonaniem zamówienia, w trakcie procesu jego realizacji oraz w trakcie trwania opieki posprzedażowej.
  • W celu wykonania powyższych czynności potrzebujemy Państwa adres e-mail, Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do umieszczenia na fakturze oraz adres do wysyłki w przypadku produktów fizycznych (na Państwa życzenie adres do faktury i adres do wysyłki mogą być takie same). Na wypadek zaistnienia kwestii spornych (Art. 6 ust. 1 lit.f RODO) przechowujemy także nr IP Państwa urządzenia. Opcjonalnie mogą Państwo podać numer telefonu dla ułatwienia kontaktu w procesie realizacji zamówienia oraz dostarczenia produktu fizycznego przez firmę kurierską, jednak nie jest to obowiązkowe do celów realizacji usługi sprzedaży i niepodanie takiej informacji przez Państwa nie niesie za sobą konsekwencji w postaci anulowania zamówienia.
 1. Podanie przez Państwa powyższych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania wiąże się z niemożliwością zrealizowania przez nas Państwa zamówienia (poza numerem telefonu, którego niepodanie nie ma wpływu na realizację zamówienia). Co za tym idzie, odmowa wyrażenie zgody na przetworzenie w/w danych (poza numerem telefonu) jednoznaczna jest z natychmiastowym anulowaniem obsługi Państwa zamówienia.
 2. Okres przechowywania i przetwarzania Państwa danych niezbędnych do celów realizacji zamówienia to okres od złożenia zamówienia do momentu zrealizowania zamówienia, oraz okres gwarantowanej obsługi posprzedażowej, okres należnej rękojmi oraz dodatkowej ochrony pogwarancyjnej Producenta – nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy w powyższy sposób na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (informacje niezbędne do realizacji warunków umowy), oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Firmy).
 4. Jednocześnie informujemy, że wszelkie podmioty zewnętrzne wymienione we wspomnianym procesie realizacji (Tpay, InPost, Fakturownia.pl, MailerLite, Kancelaria Podatkowa Tax Service Cytryński i Rachubińska) spełniają wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, oraz biorą odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości w zakresie ochrony Państwa danych mogące wyniknąć z ich winy.

IV Usługa „Newsletter”

 1. Usługa „Newsletter” jest usługą nieodpłatną świadczoną przez Firmę na rzecz swoich klientów oraz wszystkich innych podmiotów będących i niebędących klientami Firmy, pod warunkiem wyrażenia przez nich takiej woli. Na usługę „Newsletter” składa się:
  • Wysłanie wiadomości potwierdzającej chęć zgłoszenia się do usługi, oraz informującej o formach i sposobach przetwarzania danych na wskazany w procesie zgłoszenia adres e-mail (procedura double opt-in),
  • Zapisanie na listę osób / podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych od Firmy,
  • Wysyłanie cyklicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych (nie częściej niż 2 razy na 7 dni) do osób, które zapisały się liście,
  • Na życzenie osoby zgłaszającej się, dokonywanie zmian w podanych danych,
  • Natychmiastowe usunięcie danych z listy mailingowej w przypadku zgłoszenia
  • takiego żądania przez osobę, której dane dotyczą,
 2. Zgłoszenie się do usługi „Newsletter” jest dobrowolne i odbywa się poprzez zgłoszenie takiej chęci przez formularz „Zapisz się do Newslettera” na stronie mojbiznesrekodzielo.pl, oraz każdej utworzonej w tym celu stronie zapisu będącej podstroną strony mojbiznesrekodzielo.pl lub serwisu MailerLite.
  • Zgłoszenie chęci zapisania się do usługi „Newsletter” nie jest równoznaczne z
  • zapisaniem się na listę mailingową i nie powoduje rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych poprzez Firmę. Jedynie wyrażenie potwierdzenia takiej chęci w postaci zaakceptowania informacji o sposobie przetwarzania powierzonych danych oraz potwierdzenie wyrażenia woli zapisania się do usługi „Newsletter” poprzez kliknięcie odnośnika w mailu potwierdzającym (procedura double opt-in) powoduje zapisanie osoby zgłaszającej się na listę, oraz rozpoczęcie wysyłania na wskazany i potwierdzony przez nią adres e-mail materiałów informacyjnych i promocyjnych.
 3. W celu realizacji usługi „Newsletter”, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz imienia. Na wypadek zaistnienia kwestii spornych (Art. 6 ust. 1 lit.f RODO) przechowujemy także nr IP Państwa urządzenia. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak odmówienie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych powoduje, że świadczenie przez nas usługi „Newsletter” nie jest możliwe.
 4. Dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy w powyższy sposób na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (informacje niezbędne do realizacji warunków umowy), Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Firmy), Art. 32 RODO (Zgoda na czynności przetwarzania dokonywane w tym samym celu lub w tych samych celach).
 5. W przypadku, gdy dana strona zapisu utworzona zostaje na potrzebę przeprowadzania kampanii powiązanej z konkretnym produktem (odpłatnym lub nieodpłatnym), mają Państwo zawsze możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów związanych z tym konkretnym produktem oraz (niezależnie) możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów niezwiązanych z tym konkretnym produktem. Mogą Państwo wyrazić niezależnie jeden lub obydwa rodzaje zgody.
  • W przypadku wyrażenia zgody jedynie na otrzymanie materiałów związanych z produktem będącym przedmiotem strony zapisu, Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych niezwłocznie po wysłaniu do Państwa produktu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ostatniej wysyłki związanej z produktem.
  • W przypadku wyrażenia zgody na dodatkowe materiały niezwiązane z produktem będącym przedmiotem strony zapisu, będziemy wysyłać do Państwa pojawiające się w ramach naszej działalności oferty oraz informacje o innych (odpłatnych i nieodpłatnych) produktach.
  • Wyrażenie powyższych zgód nie jest obowiązkowe, jednak niewyrażenie zgody na otrzymanie produktu będącego przedmiotem strony zapisu skutkować będzie zaniechaniem wysyłki zamówionego przez Państwa produktu (odpłatnego lub nieodpłatnego). Niewyrażenie zgody na wysyłkę materiałów niezwiązanych z produktem będącym przedmiotem strony zapisu nie ma takiego skutku.

V Cookies

 1. Firma, zgodnie z obowiązującym prawem informuje, że w sposób zautomatyzowany wykorzystuje tzw. Cookies (potocznie zwane też „ciastkami”), czyli niewielkie pliki tekstowe, które w sposób automatyczny zapisują się na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, tablecie) użytkownika strony www.mojbiznesrekodzielo.pl. Pliki te mogą być odczytywane przez nasz system, oraz przez inne podmioty, takie jak Facebook lub Google po to, aby usprawnić Państwa poruszanie się po stronie.
 2. Postaramy się pokrótce wytłumaczyć do czego, te pliki służą, jednak jeżeli poniższe informacje są dla Państwa niejasne lub niewystarczające, zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  • Bezpieczeństwo użytkowników Poprzez zastosowanie plików cookies, nasi użytkownicy zostają uwierzytelnieni. Dzięki temu chronimy Państwa przed nieautoryzowanym dostępem do Państwa panelu klienta. Dzięki tej funkcji, pliki cookies chronią Państwa dane osobowe przed dostępem osób postronnych.
  • Usprawnienie wydajności i procesu korzystania ze strony www.mojbiznesrekodzielo.pl Dzięki zastosowaniu plików cookies, odwiedzana przez Państwa witryna działa sprawnie i płynnie a Państwo mogą w przyjemny dla użytkownika sposób korzystać z jej zawartości i dostępnych funkcji. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne ustawienia są zapisywane na Państwa urządzeniu i automatycznie używane, kiedy wracacie Państwo na naszą stronę.
  • Zapamiętanie i utrzymanie sesji. Ta funkcja pozwala Państwu zachować na swoim urządzeniu swoje dane do logowania w panelu klienta, oraz informacje o przeglądanych przez Państwa stronach i podstronach. To zwiększa komfort Państwa odwiedzin w naszym sklepie.
  • Pliki cookies są bardzo pomocne i stosowane do gromadzenia i analizy anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony www.mojbiznesrekodzielo.pl. To pozwala nam zorientować się w tym, co Państwa najbardziej interesuje, jakie produkty lub usługi chcecie Państwo od nas otrzymać. Dzięki takiej wiedzy, możemy stale ulepszać naszą ofertę i dostosowywać swoją stronę do Państwa preferencji i potrzeb.
  • W celu badania statystyk stosujemy takie narzędzia jak Google Analytics i Google Pixel, który m.in/umożliwia Państwu przejście i dołączenie do administrowanej przez nas grupy na Facebooku Mój Biznes Rękodzieło podczas korzystania z naszej witryny mojbiznesrekodzielo.pl .
 3. W związku z tym, że pliki cookies są plikami zanonimizowanymi, bez dodatkowych informacji, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości a ich podstawie.
 4. Zgodnie z obowiązującymi powszechnie standardami, domyślnie ustawienia Państwa przeglądarki dopuszczają zapisywanie i wykorzystywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. W trakcie pierwszej wizyty prosimy Państwa o wyrażenie zgody na stosowanie przez nas tej technologii.
 • Jeżeli nie życzą sobie Państwo wykorzystywania cookies przy przeglądaniu stron internetowych, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej. Możecie Państwo całkowicie zablokować ich automatyczną obsługę, lub żądać każdorazowego powiadomienia o takim fakcie. Takie ustawienia można w każdej chwili zmienić.
 •  
 1. Wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies jest dobrowolne, jednak czujemy się w obowiązku poinformować, że jeżeli zdecydujecie się Państwo takiej zgody nie wyrazić, obsługa naszej strony będzie wymagała od naszych Użytkowników każdorazowego logowania się na wszystkich podstronach witryny, wydłuży się czas ładowania stron, a korzystanie z niektórych funkcji będzie uniemożliwione.

VI Prawo wycofania zgody

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w każdorazowo sprecyzowanym zakresie i czasie jedynie wówczas, gdy otrzymamy od Państwa wyraźną zgodę na to.
 2. W każdym momencie mogą Państwo tę zgodę cofnąć, co oznacza, że niezwłocznie zaprzestaniemy te dane przetwarzać, z zastrzeżeniem, że jeżeli dane te są niezbędne do zrealizowania Państwa zamówienia lub świadczonej dla Państwa usługi, wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych jednoznaczne będzie z anulowaniem realizacji zlecenia lub zaprzestaniem świadczenia usługi.
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych udzielonych w procesie zamówienia w okresie trwania rękojmi / dodatkowej ochrony gwarancyjnej producenta będzie wiązało się z tym, że na wypadek potrzeby skorzystania z przysługującego prawa do reklamacji / zwrotu zakupionego produktu, nabywca będzie zmuszony do udowodnienia faktu zakupu i wszelkich okoliczności nabycia produktu. Innymi słowy, wycofanie zgody na przetwarzanie danych będzie jednoznaczne z faktem usunięcia danych klienta z rejestru historii zamówień, a co za tym idzie, wszelkich śladów dokonania zakupu i okoliczności tego zakupu, mogących mieć znaczenie w procesie reklamacyjnym
 4. Jeżeli chcieliby Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • Wyrażoną w celu dokonania zakupu w naszym sklepie www.mojbiznesrekodzielo.pl należy wysłać w tej sprawie maila na adres paulina@mojbiznesrekodzielo.pl lub pismo w tradycyjnej formie na adres Paulina Perzyna, 05-555 Tarczyn, Kotorydz, ul. Szczakoska 2a
  • Wyrażoną w celu wypisania się z usługi „Newsletter” należy kliknąć w odnośnik / przycisk „wypisz się z listy” umieszczony na dole każdego maila wysłanego z systemu mailingowego, lub wysłać w tej sprawie maila na adres paulina@mojbiznesrekodzielo.pl lub pismo w tradycyjnej formie na adres Paulina Perzyna, 05-555 tarczyn, Kotorydz ul. Szczakoska 2a.
 5. Firma zaprzestaje przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie zgodnej z prawem, wyrażonej w sposób prawidłowy zgody, zaprzestanie przetwarzania tych danych następuje w momencie wycofania zgody i od tego momentu obowiązuje. Do tego czasu Firma ma prawo przetwarzać dane zgodnie z treścią wyrażonej zgodą. Innymi słowy, fakt wycofania zgody nie oznacza obowiązku usunięcia skutków przetwarzania danych osobowych z przed momentu tego wycofania, kiedy to przetwarzanie odbywało się w zgodny z prawem sposób.

VII Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Zgodnie z prawem, podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i uzależnione od decyzji osoby, której te dane dotyczą. Oznacza to, że nikt, w żaden sposób nie może zmusić Państwa do podania takich danych. Jednak w niektórych przypadkach podanie przez Państwa pewnych danych jest dla nas niezbędne do realizacji zamówień i świadczenia przez nas usług dla Państwa zgodnych z Państwa oczekiwaniami.
 2. Aby móc zrealizować Państwa zamówienie, koniecznie jest podanie Państwa adresu e-mail, imienia i nazwiska lub nazwy firmy, oraz adresu do wysyłki. Bez tego nie jesteśmy w stanie jej zrealizować.
 3. Aby wystawić Państwu imienną (lub na firmę) fakturę sprzedaży, koniecznie jest podanie przez Państwa imienia i nazwiska lub nazwy firmy, w przypadku firm – numeru nip, oraz adresu do faktury. Bez tych danych będziemy mogli wystawić fakturę, w której w miejscu danych kupującego wpiszemy numer Państwa zamówienia, co będzie stanowiło podstawę do ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi / gwarancji, ale w sensie księgowym nie będzie pełnowartościowym dokumentem, jaki będziecie Państwo mogli zaliczyć na poczet kosztów prowadzonej działalności.
 4. Aby móc świadczyć dla Państwa nieodpłatną usługę „Newsletter” potrzebujemy Państwa imienia, oraz adresu e-mail. Bez tych informacji nie możemy zapisać Państwa na liście mailingowej, ani wysyłać do Państwa informacji ani materiałów promocyjnych.

VIII Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Uprzejmie informujemy, iż w prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy  obecnie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Jeżeli rozwój naszej firmy będzie wiązał się z rozpoczęciem takiego działania, natychmiast Państwa o tym poinformujemy aktualizując niniejszy dokument.

IX Odbiorcy danych osobowych

 1. W związku z prowadzoną przez nas działalnością, korzystamy z pomocy i usług innych podmiotów, co często wiąże się z koniecznością udostępnienia im danych osobowych. Zapewniamy jednak, że każdy z podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasady przetwarzania Państwa danych wyłącznie w ściśle określonym zakresie swoich działań prowadzonych na rzecz Firmy, co zagwarantowane jest w ich regulacjach lub/i umowach powierzenia przetwarzania danych, jakie zawarli z Firmą.
  1. Odbiorcy jakim przekazujemy Państwa dane w zakresie realizacji Państwa zamówień lub usług to:
 • Andrzej Łopalewski Web Designer, uzasadniony zakres przetwarzania danych:
  • dostęp do danych osobowych klientów zamieszczonych w panelu sklepu www.mojbiznesrekodzielo.pl jedynie na zasadzie wglądu, którego nie można uniknąć w procesie wykonywania prac programistycznych, bez prawa do jakiegokolwiek przetwarzania tychże danych, dostęp do informacji gromadzonych i przetwarzanych na udostępnianych serwerach, bez prawa do ich przetwarzania,

InPost, uzasadniony zakres przetwarzania danych:

 • Rejestracja zleceń wysyłki produktów fizycznych,
 • Przekazanie danych niezbędnych do dostarczenia zakupu firmom kurierskim.

Kancelaria Podatkowa Tax Service Cytryński i Rachubińska, uzasadniony zakres przetwarzania danych:

 • dostęp do dokumentów księgowych Firmy, w tym do faktur sprzedażowych wystawionych dla klientów Firmy, prawo przetwarzania w zakresie księgowania tych faktur w odpowiednich, zabezpieczonych systemach.

Facebook, uzasadniony zakres przetwarzania danych:

 • Gromadzenie profili osób obserwujących fanpage związanych z działalnością Firmy FHU Larysa Paulina Perzyna,
 • Rejestrowanie komentarzy użytkowników serwisu Facebook pod postami,
 • Zbieranie i analiza danych statystycznych zebranych przez pixel facebooka,
 • Przetwarzanie danych związanych z obsługą czatu Firmy w serwisie Facebook.
 • Przetwarzanie danych członków grupy Mój Biznes Rękodzieło, której Firma jest administratorem i właścicielem.

MailerLite, uzasadniony zakres przetwarzania danych:

 • Rejestrowanie i gromadzenie adresów IP urządzeń, imion i adresów e-mail osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi „Newsletter”,
 • Automatyczna wysyłka wiadomości potwierdzających (double opt-in), rejestracja potwierdzeń zapisów,
 • Automatyczna wysyłka informacji potwierdzającej wypisanie się z usługi „Newsletter”
 • Wysyłka kampanii mailingowych sporządzonych przez Firmę.
 • Analizowanie i zbieranie statystyk subskrybentów w postaci ich liczby, oraz wskaźnika otwieralności wiadomości wysyłanych z systemu,

Tpay, uzasadniony zakres przetwarzania danych:

 • Obsługa i zabezpieczenie płatności internetowych z tytułu należności za zakupione w sklepie www.mojbiznesrekodzielo.pl towary, oraz usługi firmy.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podmiotów i zasad udostępniania im danych dostępne są na wniosek złożony pod adres monika@mojbiznesrekodzielo.pl
 1. Informujemy, że na podstawie odrębnych przepisów prawa lub decyzji organów będziemy musieli w ściśle uzasadnionych przypadkach przekazać Państwa dane innym podmiotom. Może tak się stać np. Na podstawie roszczeń lub postępowań, jakie się wobec Państwa toczą. Niemniej zapewniamy Państwa, że każdy taki przypadek rozpatrzymy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

X Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W chwili obecnej nie mamy takiego planu, jednak jeżeli rozwój naszej firmy będzie się wiązał z rozpoczęciem takiego działania, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

XI Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami prawa, nie prosimy Państwa o udostępnienie nam swoich danych „na zawsze,” lecz przez czas, jaki jest nam potrzebny do realizacji zamówienia lub świadczonej Państwu usługi. Jeżeli po upływie tego czasu nadal będziemy potrzebowali Państwa danych, żeby realizować zamówienia i usługi zgodnie z Państwa oczekiwaniem, skontaktujemy się z Państwem w celu ponowienia wyrażenia zgody. Jeśli takiej zgody nie otrzymamy, lub gdy takiego potwierdzenia nie dostaniemy, Państwa dane osobowe zgromadzone w naszych zbiorach zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W przypadku, gdy jedyne, co robimy z Państwa danymi to przechowywanie i nie przeprowadzamy na nich żadnych uzasadnionych operacji, do momentu ich usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy. Zbiory takich danych umieszczamy w specjalnie spakowanych folderach, zabezpieczonych kilkustopniowym uwierzytelnianiem, do których żadna postronna osoba nie będzie miała dostępu, a w przypadku dostania się takiego archiwum w niepowołane ręce, bez odpowiednich narzędzi pozwalających uwierzytelnić tożsamość Administratora Danych Osobowych, jest ono zupełnie bezużyteczne.
 3. Jeżeli chodzi o poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych, informujemy, że wynoszą one:
 • Dla zamówień dokonanych na stronie www.mojbiznesrekodzielo.pl:
 • Od złożenia zamówienia, poprzez czas jego realizacji wynoszący do 30 dni roboczych, oraz okres trwania opieki posprzedażowej określonej każdorazowo w przypadku poszczególnych produktów, lub do momentu cofnięcia zgody, zdezaktualizowania się danych lub utraty ich przydatności albo skutecznego wniesienia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą w okresie przed upływem 5 lat.
 • Dla usługi „Newsletter”:
 • Od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi „Newsletter” w postaci wysyłania materiałów informacyjnych i promocyjnych na podany w procesie rejestracji adres e-mail, do momentu zaprzestania trwania usługi, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od momentu zarejestrowania się do usługi, lub do momentu cofnięcia zgody, zdezaktualizowania się danych lub utraty ich przydatności albo skutecznego wniesienia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą w okresie przed upływem 5 lat.
 1. Okres w latach liczony jest od końca roku, w którym nastąpiło wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozyskanych w obrębie danego roku pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem.
 • Nie dotyczy to naturalnie skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym, co rozpatrywane jest indywidualnie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia do nas takiego zgłoszenia.

XII Uprawnienia podmiotu, którego dotyczą dane.

 1. Zgodnie z prawem, posiadają Państwo prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Sprostowania danych osobowych,
  • Usunięcia danych osobowych,
  • Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • Przenoszenia danych osobowych
 2. Państwa dane są dla nas niezwykle istotne i w pełni szanujemy Państwa prawa wynikające z ich ochrony. Zastrzegamy jednak, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Zawsze popieramy to konkretnymi argumentami i odpowiednimi podstawami prawnymi mającymi zastosowanie w danej sytuacji.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/ Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych do celów marketingowych oraz przekazywania informacji handlowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 5. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:
  • wysłanie maila bezpośrednio do Pauliny Perzyna na adres paulina@mojbiznesrekodzielo.pl lub
  • Wysłanie maila do Firmy FHU Larysa Paulina Perzyna na adres paulina@mojbiznesrekodzielo.pl
  • Wysłanie pisma ze swoim żądaniem w tradycyjnej formie na adres korespondencyjny Paulina Perzyna, 05-555 Tarczyn, Kotorydz ul. Szczakoska 2a
  •  

XIII Uprawnienia podmiotu, którego dotyczą dane.

 1. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, zapraszamy do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 2. Informujemy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani drogą mailową, chyba że wyrażona przez Państwa zgoda stanowi inaczej.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2019 r.